Lista aktiivisista käytänteistä

Nimi Tyyppi Suostumus vaaditaan
Tietosuojaseloste Sivuston käyttöehdot Kaikilta käyttäjiltä

Yhteenveto

MEDIAMAISTERI OY:N MAISTERICLOUD-YMPÄRISTÖN KÄYTTÄJÄREKISTERI

Käytänne kokonaisuudessaan

1. REKISTERINPITÄJÄ 

Mediamaisteri Oy PL 82 (Uimalankatu 1) 33101 Tampere +358 10 281 8000 info@mindpolis.com 

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA / TIETOSUOJAVASTAAVA

Mikko Haikonen PL 82 (Uimalankatu 1) 33101 Tampere +358 10 281 8026 mikko.haikonen@mediamaisteri.com 

3. REKISTERIN NIMI

Mediamaisteri Oy:n oppimisen ja osaamisen kehittämisen verkkoympäristö Maistericloud:n käyttäjärekisteri. 

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Maistericloud-oppimisympäristön palvelujen tarjoaminen käyttäjille. 

5. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Rekisteri sisältää käyttäjien perusyhteystietoja, kuten nimen, sähköpostiosoitteen, käyttäjätunnuksen, salasanan ja kuvan. Lisäksi käyttäjä voi tallentaa järjestelmään täydentäviä henkilötietoja, kuten kotiosoitteen, puhelinnumeron ja kiinnostuksen kohteet. 

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään hänen tullessa asiakkaaksi, rekisteröityessään palvelun käyttäjäksi, rekisteröidyn käyttäessä palveluja, tai muun asiallisen yhteyden syntyessä rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välille. 

7. TIETORYHMIEN POISTAMISEN SUUNNITELLUT MÄÄRÄAJAT

Rekisterin sisältämät tiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita käyttötarkoituksen täyttämistä varten. Käyttämättömät käyttäjätunnukset säilyvät palvelussa vuoden, jonka jälkeen ne poistetaan automaattisesti. 

8. TIETOJEN LUOVUTUKSET JA SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tiedostojen konvertoinnin yhteydessä käyttäjän tietoja (nimi, profiili, sähköpostiosoite, Google Drive -tiedostot) voidaan siirtää Googlen palvelimille. Tiedot poistetaan heti konvertoinnin päätyttyä, kuitenkin viimeistään viikon kuluessa tiedoston lähetyksestä. Käyttäjä voi yhdistää Maistericloud-palveluun Google Drive -tiedostojärjestelmän, jonka kautta hän voi käsitellä Google Drivessä sijaitsevia tiedostoja MaisteriCloud-palvelusta käsin.

Tällä verkkosivustolla käytetään käyttäjäseurannassa Google Analytics -ohjelmistoa, jonka tarjoaa Google Inc. (myöhemmin ”Google”). Seurantaohjelman javascript-koodi ajetaan palvelussa jokaisella sivulatauksella. Google Analytics yksilöi käyttäjän ns. evästeillä (engl. cookies), jotka ovat selaimen koneellesi tallentamia tekstitiedostoja. Sivuston käyttöä koskevat tiedot välitetään ja säilytetään Googlen palvelimilla mm. Yhdysvalloissa. käyttää tätä tietoa koostaakseen verkkosivuston käytöstä raportteja, joita käytetään kävijämäärätilastointiin ja palvelun parantamista varten.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Käyttäjätietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä käyttäjien henkilötietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. 

Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Tietojärjestelmien suojauksesta ja niihin liittyviin käytön periaatteisiin on toteutettu auditointi. Työtiloissa liikkumista valvotaan. Rekisteristä ei ole manuaalista aineistoa. 

10. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa omat tietonsa. 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien virheellisten tietojen oikaisemista. 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista rekisteristä. 

Rekisteröidyllä on oikeus siirtää tietonsa järjestelmästä toiseen.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia. Rekisteröity voi peruuttaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn milloin tahansa.

Rekisteröidyllä on oikeus saada ilmoitus häntä koskevien henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ilman aiheetonta viivytystä.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Tietoja koskevat pyynnöt tulee osoittaa rekisteriasioita hoitavalle henkilölle kirjallisesti